ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ

Δίπλα σας από το 1979

Η τεχνική εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ, με έδρα τη Λευκάδα, διακρίνεται για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αναλαμβάνοντας κάθε είδους χωματουργικές εργασίες.

Πρόκειται για μια οικογενειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χωματουργικών και κατασκευαστικών έργων, με άψογο επαγγελματισμό, συνέπεια, και άριστη εξυπηρέτηση.

​​​​​​​Η ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο τομέα ξεκίνησε το 1979, με την αγορά του πρώτου μηχανήματος από τον πατέρα μας, Κοντοπριά Σπύρο. Έκτοτε, η τεχνική εταιρεία μας εξελίχθηκε, αποκτώντας τη σημερινή της μορφή το 1988, μετά από συνένωση των ατομικών επιχειρήσεων του πατέρα μας και των δικών μας.

Σήμερα, με ένα σύγχρονο στόλο φορτηγών - μηχανημάτων - εκσκαφέων, με πλήρη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνουμε τεχνικές και οικοδομικές εργασίες παντός είδους, ενώ σε εμάς μπορείτε να απευθυνθείτε και για ενοικιάσεις κάδων, χοανών και container. Σε όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχούς λειτουργίας μας, έχουμε να επιδείξουμε μια μεγάλη σειρά έργων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ εργαζόμαστε, πάντοτε, με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη και την προσφορά έργων υψηλής ποιότητας, σύγχρονων και λειτουργικών, χρησιμοποιώντας υλικά και μεθόδους υψηλών προδιαγραφών. 

image-348040-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΟΙΗΚΗΤΙΡΙΟ_ΛΕΥΚΑΔΟΣ-16790.jpg

Εκσκαφές – Διοικητήριο Λευκάδος

image-348040-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΟΙΗΚΗΤΙΡΙΟ_ΛΕΥΚΑΔΟΣ-16790.jpg

Ενοικιάσεις Κάδων Απορριμμάτων & Χοάνες Μπάζων 

image-348040-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΟΙΗΚΗΤΙΡΙΟ_ΛΕΥΚΑΔΟΣ-16790.jpg

Έργα Οδοποιίας – Τσιμεντόστρωση Αγροτικού Δρόμου 

image-348040-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΟΙΗΚΗΤΙΡΙΟ_ΛΕΥΚΑΔΟΣ-16790.jpg

Έργα Υποδομών – Συντήρηση Οδικού Δικτύου

image-348040-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΟΙΗΚΗΤΙΡΙΟ_ΛΕΥΚΑΔΟΣ-16790.jpg

Κατεδαφίσεις – Καθαιρέσεις – Κατασκευή Κόμβου Σύβρου 

image-348040-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΟΙΗΚΗΤΙΡΙΟ_ΛΕΥΚΑΔΟΣ-16790.jpg

Κτιριακά Έργα – Τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων Δήμου Λευκάδος 

image-348040-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΟΙΗΚΗΤΙΡΙΟ_ΛΕΥΚΑΔΟΣ-16790.jpg

Υδραυλικά και Τεχνικά Έργα Δήμου Νυδριού 

image-348040-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΟΙΗΚΗΤΙΡΙΟ_ΛΕΥΚΑΔΟΣ-16790.jpg

Χωματουργικές Εργασίες – Εκσκαφές – Επιχώσεις – Κατασκευή Κόμβου Συβότων 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τεχνικά έργα
 • Οικοδομικά έργα
 • Χωματουργικές εργασίες
 •  Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις
 • Δημόσια έργα και ιδιωτικά έργα
 •  Έργα οδοποιίας
 • Εργασίες μετακίνησης γαιών
 • Ενοικιάσεις κάδων απορριμμάτων και χοανών για αδρανή υλικά
 • Ενοικιάσεις press container (κοντέινερ) για ανακύκλωση και απορρίμματα
 • Εμπόριο οικοδομικών και λατομικών προϊόντων ​​​​​​​
 • Ολοκληρωμένες λύσεις οπτικών ινών - μηχανήματα ασφαλτοκοπής
 • Εκβραχισμοί - Εκχωματώσεις
 • Οδοποιίες - Ασφαλτόστρωση
 • Μεταφορά αδρανών υλικών - Μπαζώματα
 • Διαμόρφωση χώρου
 • Διαχείριση αδρανών υλικών
 • Διαμορφώσεις ρεμάτων
 • Εθνικές μεταφορές

Επικοινωνήστε με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ, στη Λευκάδα, που δραστηριοποιείται -μεταξύ άλλων- στις χωματουργικές εργασίες και εξασφαλίστε άριστα αποτελέσματα σε προσιτές τιμές.