ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Καλύπτουμε τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων

Στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ, στη Λευκάδα, μπορείτε να απευθυνθείτε για ενοικιάσεις κάδων απορριμμάτων. Διαθέτουμε κάδους, κοντέινερ, καθώς και χοάνες για περισυλλογή μπαζών από πολυώροφα κτίρια, καλύπτοντας τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.
​​​​​​​Επίσης, αναλαμβάνουμε την περισυλλογή μπαζών και αδρανών υλικών, αλλά και την ανακύκλωση των υλικών, δείχνοντας τον κατάλληλο σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ, με έδρα στη Λευκάδα, δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις κάδων απορριμμάτων, διαθέτοντας κάδους, κοντέινερ και χοάνες.

Συγκεκριμένα, σας παρέχουμε:

  • Ενοικιάσεις Κάδων
  • Ενοικιάσεις Χοανών
  • Ενοικιάσεις Κοντέινερ
  • Ενοικιάσεις Press Container / Συμπιεστές Απορριμμάτων
  • Περισυλλογή Μπάζων
  • Περισυλλογή Αδρανών υλικών και Απορριμμάτων
  • Ανακύκλωση Υλικών
  • Περισυλλογή Υλικών από: Λευκάδα, Βόνιτσα, Πάλαιρο, Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας