ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνέπεια - Αξιοπιστία - Υπευθυνότητα

Η τεχνική εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ με ενασχόληση από το 1979 στο χώρο των χωματουργικών εργασιών, έχει διεκπεραιώσει με συνέπεια, αξιοπιστία και έμφαση στην ποιότητα και πάντα εντός χρονοδιαγράμματος, πληθώρα χωματουργικών έργων στην Λευκάδα.

Χάρη στο σύγχρονο στόλο μηχανημάτων μας και την άριστη τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες των πελατών μας, τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και παράδοσης των έργων μας, δείχνοντας, παράλληλα, σεβασμό τόσο στον οικονομικό προϋπολογισμό των πελάτων μας όσο και στο περιβάλλον.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τεχνικά έργα
 • Οικοδομικά έργα
 • Χωματουργικές εργασίες
 • Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις - Καθαιρέσεις
 • Δημόσια έργα και ιδιωτικά έργα
 •  Έργα οδοποιίας
 • Εργασίες μετακίνησης γαιών
 • Ενοικιάσεις κάδων απορριμμάτων και χοανών για αδρανή υλικά
 • Ενοικιάσεις press container (κοντέινερ) για ανακύκλωση και απορρίμματα 
 • Εμπόριο οικοδομικών και λατομικών προϊόντων 
 • Ολοκληρωμένες λύσεις οπτικών ινών - Μηχανήματα ασφαλτοκοπής
 • Εκβραχισμοί - Εκχωματώσεις
 • Οδοποιίες - Ασφαλτόστρωση
 • Μεταφορά αδρανών υλικών - Μπαζώματα
 • Διαμόρφωση χώρου
 • Διαχείριση αδρανών υλικών
 • Διαμορφώσεις ρεμάτων